මිනු/මාරපොළ ම.වි. සමන්ගි සඳ රංසි දියණිය ජාතික මල්ලවපොර ශූරතා තරගාවලියේදී නව වාර්තාවක් තබමින් ලෝකඩ පදක්කමක් දිනා ගත් වගයි.

පාසල් ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ මෙන්ම මල්ලවපොර ක්‍රීඩාව තුළ ද නව වාර්තාවක් තබමින් ජාතික ශූරතා තරගාවලිය තුළ විවෘත අංශය නියෝජනය කර ලෝකඩ පදක්කමක් ජයග්‍රහණය කර මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයට ඉමහත් කීර්තියක් අත්කර දුන් මිනු/මාරපොළ මහා විද්‍යාලයේ සමන්ගි සඳ රංසි දියණියට උණුසුම් සුබපැතුම්!

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *