ඕල්කට් දානය හා පාසලේ 80 වෙනි සංවත්සරය නිමිති කොටගෙන 2022 -08-20 වෙනි දින මහා සංඝරත්නයට උතුම් වූ දානමය පින්කමක් නාලන්දා බාලිකා මධ්‍ය මහා විදුහලෙහි විදුහල්පතිනිය, සියළුම කාර්ය මණ්ඩලය සහ බෞද්ධ සංගමයේ දායකත්වයෙන් පවත්වනු ලැබිණි.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.